Obróbka cieplna

Obróbkę cieplną wykonujemy w piecach komorowych i wgłębnym. Długoletnie doświadczenie hartownika gwarantuje najlepszą jakość obrabianych części.

Usługa hartowania polega na nagrzaniu wsadu do określonej temperatury a następnie stosunkowo szybkim chłodzeniu, które odbywa się w oleju lub wodzie w zależności od gatunku stali i ustalonego procesu technologicznego. Proces prowadzi do uzyskania struktury nierównowagowej i zwiększa twardość wyrobu.

Natomiast odpuszczanie to nagrzanie uprzednio zahartowanego przedmiotu do temperatury zależnej od materiału odpuszczanego oraz od rodzaju odpuszczania. Następnie wygrzanie w tej temperaturze i chłodzenie.

Nawęglanie gazowe o niskiej zawartości węgla stosuje się w celu uzyskania wyższej twardości na powierzchni części przy zachowaniu elastycznego rdzenia elementu.

Wyżarzanie stosowane jest w celu otrzymania stanu struktury elementu zbliżonego do stanu równowagi. Polega na nagrzaniu wsadu do określonej temperatury wygrzaniu i zwykle powolnym chłodzeniu. Temperatura oraz szybkość chłodzenia zależne są od materiału oraz od tego jakie są oczekiwane właściwości części.

Wykonywane są także inne zabiegi wynikające z połączenia wymienionych wyżej, jak ulepszanie cieplne itp.