Dłutowanie

Przy użyciu  dłutownic wykonywane są rowki pod wpusty w otworach oraz rowki pod wielowypusty metodą podziałową.

W naszym zakresie usług znajduje się:

  • dłutowanie i przeciąganie wielowypustów w otworach: ø 600 mm x 500 mm