Badanie geometrii maszyn

Usługa wykonywana jest u klienta bezpośrednio na sprawdzanym pod kątem dokładności geometrii pracy stanowisku. Po wykonaniu badania zostaje sporządzony protokół i podane zostają metody naprawy niewłaściwych parametrów. Na życzenie klienta podejmujemy się również doprowadzenia maszyny do właściwych parametrów zgodnych z warunkami odbioru technicznego.

Badanie jest wykonywane za pomocą interferometru laserowego, który obsługuje wysoko wykwalifikowany fachowiec.