Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Przedsiębiorstwo FAWOR Franciszek Kochański zrealizowało projekt pt.:

„Wdrożenie oprogramowania B2B integrującego zarządzanie procesami sprzedaży oraz produkcji”

współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl).


Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-04-043/13-00